Onze opleiding

Missie en visie

Ons kernproduct is voetbalontwikkeling. Wij organiseren een ELITE -opleiding en willen zoveel mogelijk zelf opgeleide spelers laten doorstromen naar het eerste elftal. Om dit mogelijk te maken, hanteren wij een logisch stappenplan:

 1. Rekening houdend met de cultuur van onze club (het RAFC -DNA) en de tendensen van het topvoetbal definiëren we leeftijdseigen spelersprofielen (som van eigenschappen en vaardigheden, vanaf U13 gekoppeld aan een elftalpositie) die we willen aantrekken om de kwaliteit van het aanwezige spelerspotentieel te verhogen.
 2. Op basis van deze specifieke profielen sporen we spelers (talenten) op die in aanmerking komen om in de Academie in te stromen (rekrutering en scouting). Wij nodigen deze spelers uit op kennismakingsdagen en/of stageactiviteiten. Enkel spelers die door ons vooraf werden gerekruteerd en gescout komen dus in aanmerking voor eventuele aanwerving.
 3. De (aangeworven) spelers worden (rekening houdend met hun eigenheid en binnen hun individueel genetisch potentieel) begeleid in hun zelfstandige ontwikkeling tot topsportatleten/voetballers. Vanzelfsprekend hechten wij ook belang aan het vinden van een goed evenwicht tussen voetballen, studeren en tijd doorbrengen met familie en vrienden. Spelers worden niet alleen klaargestoomd voor het professionele voetbal maar ook voorbereid op een leven naast (of na) het voetbal. Velen voelen zich geroepen, weinigen zijn uitverkoren. Wie het niet ‘haalt’ moet ook op de reguliere arbeidsmarkt zijn talenten kunnen verzilveren en een plaatsje bemachtigen in onze samenleving.
 4. Spelers die tijdens hun ontwikkelingsproces moeten afvloeien worden begeleid in het vinden van een nieuwe club. Uiteindelijk willen wij erover waken dat elke speler zich kan doorontwikkelen op dat niveau waar zijn talenten zich het best kunnen ontplooien en waar de speler de meeste spelvreugde en succeservaring kent.

Geheel naar het beeld van de ‘Antwerpenaar’ willen wij spelers vormen die:

 • initiatiefrijk (kunnen en mogen) voetballen en zich onderscheiden door hun lef en drang om op het veld te domineren.
 • opvallen door hun individuele eigenschappen en vaardigheden (talenten) die ze naarmate ze ouder worden functioneler leren aanwenden om het TEAM te versterken.
 • opvallen door een groot zelfbewustzijn (zonder te neigen naar arrogantie), een grote zelfredzaamheid en het vermogen (de wil) om met anderen samen te werken.
 • zich onderscheiden door een grote zelfdiscipline (kunnen zorgen voor jezelf, weten wat je moet doen en laten om te slagen) en ook goed omgaan (waarden en normen) met de ‘anderen’.
 • zich een onberispelijke topsporter levensstijl aanmeten en beseffen dat naast voetballen ook en vooral studeren en het liefhebben van familie en vrienden belangrijk is.

Omdat wij onze sociale rol niet willen verwaarlozen, hechten wij bovendien veel belang aan de maatschappelijke ontwikkeling van spelers en club. We streven naar een goede samenwerking met de lokale overheden, de scholen, de (regionale) clubs en andere partners van RAFC.

Leren winnen

Het ‘leren’ winnen van wedstrijden is een onderdeel van het ontwikkelingsproces van elke speler op zich. Winnen is echter vooral een mentale vaardigheid, je kan er dus door training ‘beter’ in worden. Om die reden stimuleren trainers spelers op RAFC om tijdens de week (op training) steeds het beste van zichzelf te geven om individueel en samen te winnen van de anderen. Dat doen we door in al onze trainingsvormen een individueel en/of collectief win -moment aan te bieden. Oefenvormen zijn dus nooit vrijblijvend, spelers worden aangemoedigd om te ‘willen’ winnen en zo te ‘leren’ winnen.

Ook tijdens wedstrijden en tornooien willen we spelers aanmoedigen en helpen te winnen. Dat doen we echter altijd op een positieve wijze, met respect voor elkaar, de anderen én onze speelfilosofie. Ook ouders moeten van deze aanpak doordrongen zijn. Ook aan de zijlijn willen we ons onderscheiden door positief en beheerst gedrag. Daar wordt zeer streng op toegezien!

Conclusie; Winnen mag, positief voetbal brengen moet!

Individuele begeleiding

Life Style

Om je (voetbal) talent te ontwikkelen en uit te groeien tot een topsportatleet/topvoetballer, moeten spelers al van jong af leren hoe zij voor zichzelf moeten zorgen. Het zich aanmeten van een gezonde en evenwichtige topsporter levensstijl is een voorwaarde om een ‘leven lang’ op (top) niveau te kunnen sporten.

Spelers en ouders (zij zijn belangrijke partners in dit verhaal) worden onder meer geïnstrueerd over voeding, rust en mentale relaxatie. Dat gebeurt aan spelers tijdens TEAM -infosessies en individuele gesprekken, aan ouders tijdens ouderinfo -avonden (Training Voor Ouders).

Zorgbegeleiding

Om spelers te helpen bij het creëren van een goed evenwicht tussen studeren en voetballen, voorzien wij in studiebegeleiding -en coaching vanaf U13 (middelbaar onderwijs). Studiebegeleiders -en coaches verzorgen structureel contact met de verschillende scholen, volgen de (attitude) rapporten van de spelers op en begeleiden spelers indien nodig bij het opmaken van een studie (carrière) plan. Wij voorzien ook huiswerkbegeleiding op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Intern reglement

Omdat een samenlevingsvorm niet functioneert zonder afspraken en regels stellen wij:

 • voor ouders, trainers, medewerkers en overige partners (van de speler) een intern reglement en de toelating tot publicatie van foto’s en beelden op
 • voor spelers een leeftijdseigen teamafsprakencharter op

Bij aanvang van het voetbalseizoen worden deze ter kennisgeving aangeboden en door alle betrokkenen ter goedkeuring ondertekend. Ondertekening duidt op het aanvaarden van onze aanpak en vormt de basis voor een goede samenwerking. Wij vinden immers dat iedereen bij ons een fijne tijd verdient!